Filmy szkoleniowe

metoda Gordona

wzmacniaj w ludziach to czego od nich oczekujesz

Wyrażanie trudnej prośby 

Asertywna odmowa