•  

 • Publikacje

  Instrumentarium-w-zakresie-zarządzania-dialogiem-społecznym
  Instrumentarium w zakresie zarządzania dialogiem społecznym

  Raport opisujący produkt finalny dla JST i rekomendacje
  Raport opisujący produkt finalny dla JST i rekomendacje

  Opis modelu zarządzania dialogiem społecznym wraz z instrukcją użytkowania
  Opis modelu zarządzania dialogiem społecznym wraz z instrukcją użytkowania

  Katalog dobrych praktyk i rekomendacji dla przedsiębiorstw organizacji pracodawców i związków zawodowych
  Katalog dobrych praktyk i rekomendacji dla przedsiębiorstw organizacji pracodawców i związków zawodowych

  Artykuły

  Innowacyjność-w-przedsiębiorstwie
  Innowacyjność w przedsiębiorstwie

  O modelu
  O modelu

  Dialog społeczny jako element świadomej polityki lokalnej
  Dialog społeczny jako element świadomej polityki lokalnej

  Dlaczego zamiast oceniać warto się dziwić i dlaczego warto pytać zamiast oceniać i pouczać
  Dlaczego zamiast oceniać warto się dziwić i dlaczego warto pytać zamiast oceniać i pouczać

  O modelu okiem praktyka – wywiady z przedsiębiorcami i pracownikami
  O modelu okiem praktyka – wywiady z przedsiębiorcami i pracownikami

  Wpływ dialogu w przedsiębiorstwie na adaptacyjność
  Wpływ dialogu w przedsiębiorstwie na adaptacyjność

  Nowe spojrzenie na motywację - motywacja a adaptacyjność przedsiębiorstw
  Nowe spojrzenie na motywację – motywacja a adaptacyjność przedsiębiorstw

  Style kierowania, a dialog w przedsiębiorstwie – praktyczne ujęcie sytuacyjnego przywództwa w koncepcji Blancharda
  Style kierowania, a dialog w przedsiębiorstwie – praktyczne ujęcie sytuacyjnego przywództwa w koncepcji Blancharda

  Materiały edukacyjne

  Opis przypadku - jak dialog pomaga wprowadzić́ elastyczny czas pracy
  Opis przypadku – jak dialog pomaga wprowadzić́ elastyczny czas pracy

  Opis przypadku - Rozmowy w toku
  Opis przypadku – Rozmowy w toku

  Poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw - rozdział 1
  Poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw – rozdział 1

  Poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw - rozdział 2
  Poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw – rozdział 2

  Poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw - rozdział 3
  Poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw – rozdział 3

  Coaching prezesa - coaching organizacji
  Coaching prezesa – coaching organizacji

  Dyrektor banku
  Dyrektor banku

  Jak nie prowadzić dialogu
  Jak nie prowadzić dialogu

  Długie negocjacje
  Długie negocjacje

  Firma przed zmianą
  Firma przed zmianą

  Problem absencji
  Problem absencji

  Uparty dyrektor
  Uparty dyrektor

  100 dni z pracy menedżera
  100 dni z pracy menedżera

  Bez dialogu i z dialogiem
  Bez dialogu i z dialogiem

  Raporty

  Mapa problemów
  Mapa problemów

  Raport - opinie na temat produktu
  Raport – opinie na temat produktu

  Raport z badania wpływu płci na członkostwo w organizacjach
  Raport z badania wpływu płci na członkostwo w organizacjach

  Raport z badań ankietowych dialogu społecznego wśród pracodawców i pracowników
  Raport z badań ankietowych dialogu społecznego wśród pracodawców i pracowników

  Raport z badań oceniająych funkcjonalność wskaźników
  Raport z badań oceniająych funkcjonalność wskaźników

  Raport z realizacji wskaźników
  Raport z realizacji wskaźników

 • Podręcznik mentora
  Podręcznik mentora

  Katalog wskaźników w sukcesji stanowisk
  Katalog wskaźników w sukcesji stanowisk

  Podręcznik dla trenera doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji
  Podręcznik dla trenera doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji

 • Podręcznik mentora
  Podręcznik mentora

  podręcznik mentora, sukcesja, sukcesja stanowisk
  Podręcznik trenera szkolenia dotyczącego sukcesji

  Sukcesja w pigułce
  Sukcesja w pigułce

  Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach
  Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach

 • Ankieta 1

  Ankieta 2

 •  

  Akademia Trenera III1, IV1, IV2

  Projekt Menedżer K3, K7

  Projekt Menedżer edycja 1

  Skuteczny handlowiec K2, K6

  Skuteczny Menedżer edycja 1

  Skuteczny Menedżer K1, K5

  Akademia Trenera kursy I1,I2,II1,II2

  Profesjonalna Asystentka K4, K8

  Profesjonalna Asystentka Edycja 1

  Projekt Menedżer Kuj -Pom

  Skuteczny Menedżer Kuj -Pom

  Skuteczny Handlowiec edycja 1

  Akademia Trenera Kursy V1, V2, VI1, VI2

  Raport