Opis modelu zarządzania dialogiem społecznym wraz z instrukcją użytkowania

Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu Przewodnik dla kadry zarządzającej przeds. rozdz.1

Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu Przewodnik dla kadry zarządzającej przeds. rozdz.2

Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu Przewodnik dla kadry zarządzającej rozdział 3

Raport z badan dialogu spol wśród pracodawców i pracowników

Podręcznik trenera

Podręcznik mentora

Podręcznik sukcesora

Plan sukcesji

Podręcznik mentora 2

Podręcznik sukcesora 2

Sukcesja w pigułce

Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach