Opis modelu zarządzania dialogiem społecznym wraz z instrukcją użytkowania _v44 

Adaptacyjnośc przedsiebiorstw w dobie kryzysu Przewodnik dla kadry zarządzającej przeds. Rozdział 1

Adaptacyjnośc przedsiebiorstw w dobie kryzysu Przewodnik dla kadry zarzadzajacej przeds. rozdz.2

Adaptacyjnośc przedsiebiorstw w dobie kryzysu Przewodnik dla kadry zarzadzajacej rozdział 3

Raport z badan dialogu spol wsrod pracodawcow i prac

Podr-cznik-trenera

podrecznik-mentora

podrecznik-sukcesora

plan-sukcesji